Escalate your consciousness!

9 Feb

I created a list of qualities, that I admire in others and that I want to develop and train. While those, which I already have, I should not lose. This could also be seen as a kind of mission for the following year for me 🙂
I truly believe, that these personal qualities and capabilities make people’s lives easier and more successful.
I can only wish that everyone would have most of these abilities. And each should be sure of what they are truly thrilled about in life.

Characteristics to develop:

enthusiasm for the mission of my life

belief in one’s actions

its ability to develop

self-confidence and inner peace

self-possession

communication skills

personal attractiveness

ability to properly treat people

integrity and directness

its goal clarity

charm

ability to admire

pleased to make decisions

positive perception of life

ability not to compare.

Izveidoju sarakstu ar īpašībām, kuras es citos cilvēkos apbrīnoju un kuras vēlos sevī attīstīt un trenēt.  Savukārt tās, kuras man jau piemīt, jācenšas nepazaudēt. Šo varētu arī uzskatīt kā sava veida uzdevumu turpmākajam gadam 🙂 Es ticu, ka šīs personības īpašības un spējas atvieglo dzīvi un padara to veiksmīgāku. Varu tikai novēlēt, lai visiem piemistu lielākā daļa no šīm spējām, un katrs būtu pārliecināts par to, kas viņu dzīvē sajūsmina un valdzina.

Lietas, ko attīstīt sevī:

sajūsma par savu dzīves uzdevumu

ticība savai rīcībai

savu spēju attīstīšana

pašpārliecinātība un iekšējs miers

nosvērtība

komunikācijas prasme

personiskā pievilcība

spēja pareizi izturēties pret cilvēkiem

godprātīgums un tiešums

mērķa skaidrība

šarms

spēja sajūsmināties

prieks pieņemt lēmumus

pozitīva dzīves uztvere

nesalīdzināšana.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: