Escalate your consciousness!

9 Feb

I created a list of qualities, that I admire in others and that I want to develop and train. While those, which I already have, I should not lose. This could also be seen as a kind of mission for the following year for me šŸ™‚
I truly believe, that these personal qualities and capabilities make people’s lives easier and more successful.
I can only wish that everyone would have most of these abilities. And each should be sure of what they are truly thrilled about in life.

Characteristics to develop:

enthusiasm forĀ the mission of my life

belief in one’s actions

its ability to develop

self-confidence and inner peace

self-possession

communication skills

personal attractiveness

ability to properly treat people

integrity and directness

its goal clarity

charm

ability to admire

pleased to make decisions

positive perception of life

ability not to compare.

Izveidoju sarakstu ar Ä«paŔībām, kuras es citos cilvēkos apbrÄ«noju un kuras vēlos sevÄ« attÄ«stÄ«t un trenēt.Ā  Savukārt tās, kuras man jau piemÄ«t, jācenÅ”as nepazaudēt. Å o varētu arÄ« uzskatÄ«t kā sava veida uzdevumu turpmākajam gadam šŸ™‚ Es ticu, ka Ŕīs personÄ«bas Ä«paŔības un spējas atvieglo dzÄ«vi un padara to veiksmÄ«gāku. Varu tikai novēlēt, lai visiem piemistu lielākā daļa no Ŕīm spējām, un katrs bÅ«tu pārliecināts par to, kas viņu dzÄ«vē sajÅ«smina un valdzina.

Lietas, ko attīstīt sevī:

sajūsma par savu dzīves uzdevumu

ticība savai rīcībai

savu spēju attÄ«stÄ«Å”ana

paÅ”pārliecinātÄ«ba un iekŔējs miers

nosvērtība

komunikācijas prasme

personiskā pievilcība

spēja pareizi izturēties pret cilvēkiem

godprātīgums un tieŔums

mērķa skaidrība

Ŕarms

spēja sajūsmināties

prieks pieņemt lēmumus

pozitīva dzīves uztvere

nesalīdzināŔana.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: